0 [ ]

Jak dobře a úspěšně jednat s lidmi

Jak dobře a úspěšně jednat s lidmi

Jistě jste si všimli, že ti nejlepší mají nejen dobré znalosti a technické schopnosti, ale především výborné řečové dovednosti. Často jsou to právě tyto dovednosti, které posouvají člověka dopředu rychleji, než je obvyklé. Dobře mluvit a vycházet s lidmi se tak stává základem pro úspěch více než technické dovednosti (šikovný člověk se „to“ technické snadno a rychle doučí praxí).

Člověk, který dokáže dobře a kvalitně mluvit na veřejnosti a před svými nadřízenými, je často pokládán za daleko schopnějšího, než ve skutečnosti je. Výborné řečové dovednosti však uplatní člověk nejen na vrcholových pozicích, ale i v běžném životě. Může se pak snadno stát, že brzy nabude obecné známosti právě pro své řečové dovednosti.

První překážkou, která limituje osoby ve snaze hovořit na veřejnosti, je strach. Překoná-li člověk tento strach, brzy pochopí, že nejsou žádné překážky k tomu být dobrým řečníkem. Strach z mluvení na veřejnosti je naprosto běžný a je úzce spojen se sebevědomím. Sebevědomý člověk se snáze vyrovná s veřejnou sebeprezentací a případnou kritikou. Je však třeba se naučit doslova pěstovat sebedůvěru a odvahu. Ne každý se rodí s přirozeně velkou sebedůvěrou, ale i to se dá natrénovat, stejně jako schopnost dobře mluvit.

Člověk má mnoho schopností a dovednosti, ale jen málokdo dokáže alespoň některé z nich zdokonalit a dobře využít. Začněte tedy i vy hledat svůj skrytý potenciál a pracovat na něm.

Člověk hovoří, aniž by myslel. Je třeba to vzít na vědomí a učit se postupně při svých řečových projevech náležitě myslet. Možná se budete smát, ale kolikrát člověk hovoří, a vlastně ani neví o čem. Schopnost mluvit barvitě, zaujatě a zároveň dokázat vyjádřit to, co mám přesně na mysli, není jednoduché.

Hovoříme o schopnosti dobře mluvit, ale zároveň i o schopnosti dobře jednat s lidmi. O problematice prací s lidskými zdroji je napsáno mnoho knih, ale málo obecných pouček, které lze používat především v běžném životě. Jak se naučit rozumět lidem? Jak je získat na svoji stranu? Jak je přesvědčit? Jak přesvědčit manžela o tom, že potřebujete nové auto, nové šperky, kostým? Jak porozumět dceři, která odmítá přizpůsobit se? Jak dobře komunikovat s protivnými sousedy? Otázek je mnoho, točíme se však stále kolem toho, jak působit na lidi a spolupracovat s nimi, a řeč je přitom tím základním prostředkem.

Během života se vám dostane vzdělání, získáte mnoho poznatků, ale základem je jednat. Pokud nedokážete jednat, je vám veškeré vzdělání k ničemu. Jednejte tedy a pracujte na tom, aby vaše schopnost jednat s lidmi byla čím dál tím lepší.

Jak dobře a úspěšně jednat s lidmi

Každého člověka zajímá především on sám. (Matky budou namítat, že myslí především a nejprve na své děti, a já souhlasím a je to tak správně, ale i přes to vše víme, že nebýt spokojenosti naší vlastní, není spokojenosti našich dětí.)

Člověk sám sebe málokdy kritizuje, spíše své činy a kroky obhajuje a vysvětluje. Kritizovat ostatní pro jejich skutky je krátkozraké, protože kritizovaný člověk se často stáhne do sebe a má tendence své kroky obhajovat. Nepřiměřenou kritikou člověka urazíte, dotknete se jeho sebevědomí a ega. Kritizovat je velice jednoduché, ale krátkozraké. Vyvarujte se ostré kritiky, nemá hlubší opodstatnění a rozhodně jí nedosáhnete svého. Lze kritizovat i jinak než jen výtkami. Jedno staré přísloví říká, že kritika je jako domácí holubi – vždycky se vrátí zpátky domů. Člověk vždycky obviňuje kdekoho, jen ne sebe. Myslete na to. A ještě přidám jedno známe přísloví: Nesuď, nebo budeš souzen. Soudit je jednoduché, ale podívejte se na to vlastníma očima, jak byste jednali v podobné situaci vy? Začněte raději u sebe!

Začněte tím, že o lidech nebudete mluvit špatně! O nikom! Každý dokáže kritizovat, pomlouvat a nadávat. Přestaňte! Snažte se je pochopit, to, jak jednají, jaké mají úmysly. Nesuďte je veřejně, a ani tak o nich nepřemýšlejte, prostě s tím přestaňte!

Každý člověk touží po tom být důležitý a něco znamenat. Každý touží být pochválen a získat uznání za své kvality. Přejeme si být zdraví, mladí, bohatí, přejeme si zabezpečit své děti, mít uznání okolí atd. Tato, řekněme, touha po velikosti a důležitosti některé z nás žene dopředu neuvěřitelnou silou a energií. Některým pak zajistí naplnění této touhy krásný a velký dům, drahé auto, krásná a mladá partnerka, lodě atd. Tato touha může způsobit to, že člověku přeroste přes hlavu a snaha po té důležitosti ho přivede do tíživé životní situace. Je důležité zamyslet se nad tím, z čeho pramení náš pocit důležitosti. Z touhy po uznání, z touhy po moci?

Šílenství a duševní choroby mohou být důsledkem neuspokojené touhy po vlastní důležitosti, touhy po dokonalosti, touhy po tom být velký a něco znamenat. A přesto se nám někdy zdá, že šílení lidé jsou ve svém vlastním světe spokojení (to však nelze generalizovat při znalosti mnoha rozličných a útrapných duševních poruch).

Někdy však slovo pochvaly, vlídné a podporující, dokáže velké divy. Poctivé uznání je jako lék na bolavou duši. Mnohým z nás uznání velice schází, a přitom velkým dílem přispívá k rozvoji. Pokud zaměstnavatel nešetří chválou a uznáním, nejenže bude oblíbenější než ten, který jen kritizuje, ale pravděpodobně dokáže své zaměstnance i adekvátně motivovat. Správnou a vhodnou chválou dodáte lidem sebevědomí a touhu se zdokonalovat.

Není proto náhodou, že chce-li muž svést ženu, lichotí jí. A pokud jí bude ještě aktivně naslouchat a nechá ji hodiny a hodiny mluvit o sobě, jeho šance na úspěch se daleko zvětší. Každý totiž rád mluví… Hádejte, o čem?

Všichni rádi hovoříme sami o sobě. Máme toho mnoho co říct a častokrát se při seznámení s novými lidmi snažíme toho o sobě říci přespříliš, a přitom by pro dobré jednání s lidmi bylo vhodné spíše poslouchat a mluvit výrazně méně. Zkuste to někdy.

Chcete-li osobu získat na svoji stranu, musíte jí věnovat to, co má sama ráda. Aktivně naslouchejte a hledejte, co mají druzí rádi. Pokud má žena, kterou máte v plánu získat na svoji stranu, ráda borůvkové koláče, získáte ji nejsnáze tím, že jí takový přinesete. Ne tím, že jí přinesete vaše milované slané koláče. Rozumějte tomu tak, že rybu také nechytíte na kost. Pokud stejnou ženu zajímají auta, motory a oleje, získáte ji nejsnáze tím, že začnete hovořit o tomto tématu a budete naslouchat. Dopřejte lidem toho, co je jim po chuti, a získáte je lépe na svoji stranu. Budete-li přitom i aktivně naslouchat, zjistíte, že přání je základním motorem pro lidské konání. Tedy rozpoznat to, co si člověk přeje, co rád slyší, je základem úspěchu spolupráce s lidmi.

Vždy je dobré dívat se na věci a skutky úhlem pohledu daného člověka stejně jako ze svého. Získáte tím jinou perspektivu a snáze budete rozumět potřebám a touhám druhých. Empatie je téma na knihu, ale okrajově platí, že zkusíte–li se častěji vcítit do potřeb druhých, velice dobře je získáte na svoji stranu.

Často nás nepříjemně rozladí myšlenky a chování lidí kolem nás. Nechápeme jejich úmysly, a už vůbec ne způsob, jakým je prosazují. Tak si zkuste podívat se v tento moment na pohnutky a způsob myšlení, který daná osoba užívá, a podaří se vám lépe vcítit do její kůže. Většina z nás totiž jedná čistě na základě emocí, a málokdy pod kontrolou. Raději se zkuste před křikem trochu zamyslet. Pokud se vám to v daný moment nepovede, zamyslete se zpětně, co jste mohli udělat lépe či jinak. Určitě se pak sami budete divit, jakých zbytečných chyb jste se při jednání s lidmi dopustili. Můžete si to jen zkusit, reagovat jinak a lépe, a pokud se vám to neosvědčí, klidně se vraťte do svých původních rolí. Můžete si své pokroky i zapisovat, a třeba se pak budete velice divit, jaké pozitivní výsledky to pro váš život mělo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář

Připojit se

Redbag novinky každé ráno do mailu. Čtení na cestu do práce.

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím