0 [ ]

Exekuce nemovitosti

Exekuce nemovitosti

Exekuce, ať už jakéhokoliv majetku, je problém, který se sám nevyřeší. To je nutné si na začátek uvědomit. Dlužník je v nelehké situaci, je vystaven velkému tlaku, hrozí mu ztráta bydlení, narušení sociálních jistot, vztahů, zdraví, atd. Z této situace má dlužník jedinou cestu, musí jednat. Čím dříve bude jednat, tím levnější to bude. Vše uvedu na pravou míru.

Proces exekuce je zdlouhavý, ale nevyhnutelný, neřeší-li dlužník pohledávku vůči věřiteli. Věřitel se obrátil na soud, ten rozhodl a pověřil exekutora, který daný dluh vymůže. Exekutor stejně, jako všechny úřední osoby před ním, dlužníka bude kontaktovat nejen písemně, ale i fyzicky. Nepodaří-li se exekutorovi „vztah“ navázat, připíše dlužníkovi poplatky, které vůbec nejsou zanedbatelné. Poplatky za vykonání exekuce se řídí vyhláškou 330/2001 Sb. Vznikají náklady na exekuci, odměny pro exekutora, dražební poplatky, atd. exekutor je zpravidla jmenován věřitelem, bankou, soudem, atd.

Exekutor informuje dlužníka poštou, dopis se má za doručený, i když jej dlužník ve skutečnosti vůbec nemusí dostat. Exekutor pošle dopis na místo trvalého bydliště, i když už není aktuální, a po uplynutí příslušné lhůty, kterou stanoví soud, se bere dopis za doručený. To může být problém, nemusíte totiž dlouho vědět o tom, že na vás vlastně již byla uvalena exekuce.

Pokud jste dostali dopis o zahájení exekuce, máte zpravidla 30 dnů a jste povinni okamžitě jednat. Pokud tak učiníte, snížíte si dobrovolným plněním odměnu exekutora o polovinu. To není zanedbatelné číslo. Pokud však budete dělat mrtvého brouka, po uplynutí této lhůty je odměna pro exekutora v plné výši a zároveň se Vám přičítají náklady za každý úkon, který exekutor ve Vašem případu provede. Náklady, jejich výše a exekuční odměny řeší paragraf 330/2001SB.

Exekuci nemovitosti je oprávněn provádět finanční úřad, soud a exekutor. Soud vydá usnesení o nařízení exekuce a následně exekuční příkaz na prodej nemovitosti. Nemovitost se zablokuje. Pro upřesnění lze zablokovat jakoukoliv nemovitost vedenou v katastru nemovitostí. Zablokováním nemovitosti vlastník pozbývá práva s jejím nakládáním, převodem vlastnických práv, atd.

Exekutor má ze zákona povinnost, zajistit veškerý majetek dlužníka na celkovou úhradu pohledávky, včetně všech poplatků a navýšení. Je tedy povinen zajistit veškerý movitý i nemovitý majetek v dané výši.

Po vydání exekučního příkazu na nemovitost, exekutor informuje katastrální úřad, věřitele, dlužníka. Cest k prodeji takové nemovitosti je několik, nejvíce preferovaná je dražba. Je to toiž nejrychlejší cesta, jak lze z dlužníka dostat peníze. Exekutor nechá zhotovit znalecký posudek. Zde vás musím upozornit, že znalecký posudek pro dražbu je většinou na nejnižší možné hranici tržní hodnoty nemovitosti. Dlužník je povinen s exekutorem spolupracovat, umožnit provedení znaleckého posudku a prohlídek před dražbou. Znalecký posudek je hotov a exekutor vydá dražební vyhlášku. Dražební vyhláška obsahuje základní informace o dražbě, předmětu dražby, odhadu nemovitosti, vyvolávací ceně, atd. je třeba zde upozornit, že informace o dlužníkovi jsou zde také, včetně výše pohledávek, atd.

Dražební vyhláška se obesílá všem zainteresovaným osobám, včetně manželovi dlužníka, věřiteli, katastrální úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovna, obecní úřad, zveřejnění na portaldrazeb.cz, aj. atd.

Tímto však dlužníkova cesta k zaplacení dluhu bohužel nemusí končit. Záleží, za jakou částku se nemovitost vydražila a zda-li pokryla veškeré poplatky. Pokud ano, pak je exekuce ukončena, pokud ne, pak je v exekuci pokračováno, je obestaven účet dlužníka, nařízeny srážky ze mzdy, zahájen prodej dalších nemovitých věcí, atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář

Připojit se

Redbag novinky každé ráno do mailu. Čtení na cestu do práce.

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím